Aktualności

#3KOMPETENCJA – Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

2018-08-07
Wykorzystujecie je częściej niż myślicie. Na przykład w zarządzaniu waszym budżetem (równoważenie wpływów i wydatków, planowanie wydatków, oszczędzanie), podczas robienia zakupów (porównywanie cen, rozumienie pojęcia objętości, wag i miar, wyliczaniu pieniędzy, w tym również przeliczaniu na inne waluty) oraz prezentowaniu różnych rzeczy (wzory, modele, wykresy etc.). Czym dokładnie są kompetencje matematyczne?

MATEMATYCZNE
Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne to także umiejętność zastosowania matematyki w myśleniu – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność śledzenia toku rozumowania innych, umiejętność abstrahowania i generalizowania, również umiejętność myślenia przestrzennego, zdolność krytycznej oceny (umiejętność oddzielenia udowodnionych stwierdzeń od przypuszczeń).

NAUKOWE
Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

TECHNICZNE
Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.


Jeśli chcesz wiedzieć, czy posiadasz tę kompetencję, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań:
kiedy wykorzystuję moje umiejętności matematyczne?
  • w jaki sposób zastosowałem/am umiejętności matematyczne w sporządzaniu budżetu, wycenianiu poszczególnych działań etc.?
  • czy jestem świadomy(a), do rozwiązania jakiego rodzaju pytań i problemów mogę zastosować wiedzę matematyczną?
  • w jakich sytuacjach wykorzystuję moją podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania świata przyrody i technologii?
  • w jaki sposób wyprowadzam wnioski oparte na praktycznych doświadczeniach, w jaki sposób stosuję teorię w praktyce (od ogółu do szczegółu czy też od szczegółu do ogółu – dedukcja czy indukcja)?
  • czy umiem, stosując zasady logicznego myślenia, przedstawić jakieś rozumowanie?
  • w jaki sposób uczę się wykorzystywać technologie m.in. bazy danych z narzędziami do tego typu pracy, kamery cyfrowe do rejestrowania, rzutniki, flipcharty, metody pracy wymagające zastosowania dodatkowych rekwizytów (karty do gry, ...)?

Gdzie możemy rozwijać powyższe kompetencje poza lekcjami matematyki, przyrody, chemii czy fizyki? Na przykład na lekcjach przedsiębiorczości oraz na zajęciach w kółku gier planszowych, na warsztatach w ramach edukacji morskiej, robotyki czy w spółdzielniach uczniowskich. Dobrą wskazówką jest także Fundusz Młodzieżowy, gdzie uczniowie uczą się analizować potrzeby, rozważać za i przeciw, pisać biznes plan, a potem zarządzać budżetem i wyciągnąć wnioski.
 
W kolejnej odsłonie… #4KOMPETENCJA – Kompetencje informatyczne