Aktualności

Kompetencje kluczowe, czyli właściwie co?

2018-07-23
Słowo KOMPETENCJA to hasło projektu Karta Młodzieżowa. I niby wszyscy wiedzą co ono oznacza i czego dotyczy, ale czy na pewno? Co to znaczy "być kompetentnym"?

Definicja

Według słownika  języka polskiego, kompetencja to "zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia". To nie jest coś, czego można się „wykuć” tak po prostu. By powiedzieć o sobie „jestem kompetentny w tym lub w tym”, trzeba to poprzeć czymś więcej niż tylko samą wiedzą, nabytą praktyką lub talentem.

Kompetencja to kombinacja nauki i doświadczenia, musi być praktycznie wyćwiczona i wytrenowana. Można to porównać z prowadzeniem samochodu -  nie można znać tylko teorii, prawda? Trzeba wiele tygodni jeździć, próbować i doświadczać praktycznie.
 
Jakie są kluczowe kompetencje?
Termin ten pojawił się w naukowych dyskusjach dotyczących szkolnictwa już w latach 70tych XX wieku.  W 2000 roku w Lizbonie, Rada Europy ustaliła, że „konieczne jest sformułowanie europejskich ram określających nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie, stanowiących główny element działania Europy w obliczu globalizacji oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy.” Od tego czasu temat ten pojawiał się regularnie przy kolejnych spotkaniach RE i równolegle rozpoczęto prace precyzujące tę kwestie.

Więcej na ten temat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962

Ramy te udało się sfomułować oraz wdrożono szereg programów i projektów wspierających procesy edukacyjne, których celem było wyrównanie szans i możliwości każdego obywatela UE w osiągnięciu sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Określono także najbardziej podstawowe i najważniejsze kompetencje, które człowiek powinien rozwijać, żeby móc funkcjonować w dzisiejszym świecie, a których istotą jest nie tylko samodoskonalenie, ale także włączanie się w życie społeczne oraz aktywne obywatelstwo.

Dzięki rozwijaniu kluczowych kompetencji, człowiek ma większe szanse na rynku pracy. Co najważniejsze proces ich kształtowania trwa przez całe życie.

Kompetencji kluczowych zdefiniowano OSIEM:
  1. porozumiewanie się w języku ojczystym
  2. porozumiewanie się w językach obcych
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  4. kompetencje informatyczne
  5. umiejętność uczenia się
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość
  8. świadomość i ekspresja kulturalna
 
Jeszcze dwie
Tymczasem pracując nad Macierzą Kompetencji (na której bazować będzie system Karty Młodzieżowej), nasz zespół ekspertów doszedł do wniosku, że warto dodać dwie kompetencje o charakterze przekrojowym, które przenikają do wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych przez Parlament Europejskich, tj.:

9. Kompetencje osobiste/personalne
10. Kompetencje przyszłości
 
W kolejnych odsłonach opowiemy Wam o całej naszej dziesiątce! Zostańcie z nami :-)